Lavere lønnsnivå: Sosial dumping?

Posted on April 19, 2012

0Vi bør ha en debatt om levekostnader og lønnsnivå generelt i Norge!

Det er en naturlig utvikling å senke lønnsnivået og levekostnadene til et mer europeisk/konkurransedyktig nivå i Norge.  Uten en slik utvikling vil flere og flere arbeidsplasser bli fylt med utenlandsk og billigere arbeidskraft noe som vil føre til en utskvisning av norske arbeidstakere fra arbeidsmarkedet. Ett eksempel på dette er dagens oppslag i Aftenposten om pilotlønninger.

Dessverre så er senkning av både levekostnader og lønninger  en totalt ignorert debatt i Norge, og i tillegg så ser vi arbeidstakerorganisasjoner gjøre norske arbeidstakere en stor bjørnetjeneste med sine forhandlinger som øker lønningene og dermed presset på økte levekostnader i Norge. Dette fører kun til at en tilpassing til et mer europeisk og mer konkurransedyktig nivå tar lengre tid og blir enda vanskeligere å gjennomføre.

Arbeidstakerorganisasjonene burde derfor heller konsentrere seg om å faktisk sikre norske arbeidsplasser ved en generell kostnad og lønnstilpasning til et mer europeisk nivå i stedet for å skrike sosial dumping når en slik naturlig utvikling skjer. Vi i Norge har rett og slett priset oss ut av konkurransen i Europa, og det er dette debatten burde stå om. Dette gjelder ikke bare pilotlønninger, men hele Norge som samfunn og debatten bør stå om hvor lenge har Norge råd til å stå priset utenfor det europeiske markedet?

Debatten burde heller stille spørsmålet: hvordan senke både lønnsnivå og kostnadsnivå uten skadelige bivirkninger? Har vi råd til å bruke tiden til hjelp? I så fall måtte lønninger stå stille i mange, mange år…

Advertisements
Posted in: Miscellaneous