Kongen vs. Stasministeren – leksjon i maktarroganse

Posted on May 11, 2011

0Etter kanskje tidenes største meningsmåling i Norge føler jeg for å analysere situasjonen.

Først vil jeg si at slike meningsmålinger er ikke vitenskapelige, dog så er det i skrivende stund nærmere 130.000 stemmer som er “telt” inn i undersøkelsen. Noen er selvsagt dobbeltstemmer og andre kilder for feil, men den prosenten vil nok være relativt lik på begge sider. Hvis dette legges til grunn er dette en fult valid meningsmåling og bør håndteres med den dypeste respekt! Tallene viser at 95% mener Kongen skulle delt ut Krigskorset med sverd og kun 5% stemmer for Statsministeren.

Meningsmålingen viser i all hovedsak to ting:

  1. Den viser tydelig hvor sterkt HM. Kongens status faktisk er i Norge, og
  2. hvor galt regjeringen og spesielt Statsminister Jens Stoltenberg har håndtert saken.

Maktarroganse

“Jeg har ikke nektet Kongen å delta der. Punktum!, Jens Stoltenberg om de private samtalene med Kongen angående utdelingen av krigskorset 8. mai 2011. Dette er et stygt forsøk på manipulasjon av pressen og viser en stygg holdning og vitner om sterk maktarroganse fra Statsministeren. Dette er uheldig! Det ikke setningen, mer eller mindre oppgitt for å svare det samme gang på gang,jeg reagerer på men jeg reagerer når Statsministeren stenger diskusjonen med “Punktum!”. Dette er en brutal måte å oppføre seg på og ville aldri ha blitt nødvendig om Statsministeren hadde klart å svare tilfredsstillende med én gang!

Derimot “kryper” Statsministeren til korset dagen etter. Dog når vi hørte og leste svarene ser en raskt at det IKKE inneholder noen form for innrømmelser eller beklagelser angående hendelsen, hvordan han har opptrådt eller omgivelser rundt Kongens natur. Stortingets spørretime var en parodi og kun en leksjon i meget unnvikende svar! Jeg kvoterer hele gjengivelsen fra ordvekslingen mellom Siv Jensen og Jens Stoltenberg som gjengitt i Dagbladet i lenken over:

“Siv Jensen startet spørretimen i Stortinget i dag, og gikk rett på sak:

– Vi er i det siste blitt gjort oppmerksom på at statsministeren av en eller annen grunn ikke ønsket at kongen skulle delta 8.mai. Det er beklagelig, president, nettopp fordi kongen er statens overhode. Da er det også naturlig at det er statens overhode. Hvorfor ba ikke statsministeren kongen om å være til stedet?

Stoltenberg svarte at regjeringen har vært opptatt med å få i stand en riktig arbeidsdeling, hvor mål er støtte og anerkjennelse av landets veteraner.

Siv Jensen var ikke fornøyd med Stoltenbergs svar og gjentok spørsmålet.

– Hvorfor ba ikke statsministeren Hans Majestet Kongen om å delta? Er det slik som det fremkommer i media, at statsministeren ble advart mot det?

Jens Stoltenberg svarer, og legger seg flat for kritikken i Stortinget:

– Det var den arbeidsdelingen vi var enige om denne gangen. At det var forsvarssjefen som skulle overrekke dem. Jeg ser jo at dette har skapt mye strid, det gjorde det ikke i fjor. Jeg er den første til å si at det er synd, for hele poenget med å gjeninnføre en veterandag, er jo å skape en samstemt anerkjennelse til veteranene. Kongen gjør en fantastisk jobb med å gi anerkjennelse til veteraner.”

Dette er IKKE et adekvat svar til Jensens spørsmål! I tillegg så prøver han seg på en “spansk” en og si at han er den første til å si at dette var synd?!? Dette er direkte løgnaktig og stikk i strid med hvordan han håndterte saken dagen før! Punktum!!! Også skal det legges til at på den tiden Statsministeren valgte å ringe til Kongen for å rådføre seg så hadde omtrent 70.000 stemt inn og sagt at Kongen skulle ha vært den som overrakte Krigskorset. Statsministeren var derfor veldig langt bak i køen av de “første til å si at dette var synd”! Først på kvelden etter samtalen med Kongen var det en mer “ydmyk”  Jens Stoltenberg som møtte med pressen. Jeg velger å skrive rådføre og ikke beklage for innholdet her er like ukjent som det første møtet og det bringer meg over til neste sak.

To problemer

Vi sitter igjen med i hovedsak to problemer hvorav den ene er et følgeproblem fra én av artene av problem 1.

Problem 1:

Denne er et resultat av en av to ting! Enten har Jens Stoltenberg vært en maktarrogant Statsminister og prøvd å spille politisk mynt på en særdeles usmakelig måte ved å kreve overrekkelsen av Krigskorset med sverd selv, eller så har vi en situasjon hvor vi har en Konge som ikke viser interesse eller initiativ til sitt lands borgere og beskyttere, eller en blanding av begge!

Uansett så er begge tilfeller usmakelig og begge tilfeller bør resulterer i en streng politisk debatt hvor vi på den ene siden bør ta tak i den maktarrogansen Jens Stoltenberg har utvist i form av sitt Statsministerverv hvis dette er tilfellet, eller i det andre tilfellet om vi trenger en Konge som prioriterer solveggen fremfor dekorasjoner av døde helter som den øverste kommanderende for forsvaret. Hvis det er en blanding så bør begge diskusjonene tas separat!

Problem 2:

Problem to er et følgeproblem av problem en. Hvis det er så at Statsministeren har “nektet” Kongen å delta er vi i en situasjon hvor det er på sin plass å rette en liten pekefinger til Kongen. Spesielt i lys av vårt historiske fundament og landsfar Kong Haakon når han truet med å abdisere under relativt like omstendigheter i 1913. Slik det nå fremstår blir Kong Harald utgitt for å være en nikkedukke som mangler ryggrad og lar seg bruke av regjeringen og Statsministeren.

Jeg vil ydmykt gi råd til Kongen om at når det dreier seg om saker som direkte berører Kongehuset så skal også Kongen ha en mening. Vi trenger ikke en Konge som til de grader underkaster seg folket, men også i disse fredelige tiden er skikkelse som står frem som en sterk leder! Det gjør ikke Kongen hvis han til stadighet blir satt i en posisjon hvor han med fare for å være “politisk ukorrekt” faktisk lar seg kue for mye. Slik jeg ser det vil dette være med på å svekke monarkiet i fremtiden.

Kong Harald er, og har alltid vært, en flink og folkelig Konge som har fylt rollen etter sin far og sin farfar på en beundringsverdig måte. Dette er også en rolle det ser ut til at Kongen og Dronningen har klart å overføre til sine en gangs arvtakere Kronprins Håkon og Mette-Marit.

Spørsmålet

Det må uansett være klart at samfunnet har behov for å få svar på disse FUNDAMENTALT VIKTIGE SPØRSMÅLENE!:

  1. Hvem var initiativtaker til at seremonien 8. mai 2011 skulle foregå uten Kongens tilstedeværelse og
  2. hvordan ble enigheten mellom Statsministeren og Kongen til?

Dette må media og opposisjonen holde fast på og få Statsministeren til å svare ærlig på! Ingen unnvikende svar bør godtas!

Med hilsen
Trond

Advertisements
Posted in: Life in general